Se alle referanseprosjekter

Drammen Tinghus

Våren 2022 startet arbeidene med å montere betongelementer til nytt tinghus i Drammen for NCC og Statsbygg. Det nye tinghuset plasseres der hvor det gamle Park hotell fra 1960-tallet var plassert.

Det nye tinghuset blir på totalt 3.600 m2.

Drammen Tinghus skal være komplett ferdig for overtakelse våren 2023. Vår montasje var ferdig i juli 2022.