Åpenhetsloven i Loe elementmontasje AS

 


Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Loven stiller blant annet krav om at virksomheten må vurdere risiko for brudd eller negative konsekvenser for menneskerettigheter i sin leverandørkjede, helt tilbake til råvareleddet.


Etter åpenhetsloven trådte i kraft har arbeidet med å følge opp egne leverandørkjeder blitt en større del av virksomheters bærekraftsarbeid. Bærekraftsarbeidet rettes i økende grad inn mot leverandørkjeden, og det er kanskje ikke så overraskende når 70 prosent av norske virksomheters bærekraftsavtrykk finnes i leverandørkjeden.


Nedenfor finner du prosedyrene som gjelder i vårt selskap.


Loe Elementmontasje AS – redegjørelse iht åpenhetsloven


Prosedyre for ivaretakelse av våre plikter etter åpenhetsloven


 


 


 


 


 


Åpenhetsloven i Loe elementmontasje AS