Se alle referanseprosjekter

Nye Jordal Amfi

Oslo kommune bygget en ny hovedarena for ishockey på Jordal for både elite- og breddeidretten. Gamle Jordal Amfi fra vinter-OL i 1952 ble revet fordi arenaen holdt ikke lenger tilfredsstillende standard for dagens bruk. Den nye ishallen ble bygget i den samme sentrale plasseringen med moderne fasiliteter og arealer til publikum, daglig drift, servering, møtevirksomhet, øvrige idrettsfunksjoner og media.